Siirry suoraan sisältöön

Kick-off työpajat starttina yritysyhteistyölle

Hanke järjesti kaikille mukaan lähteneille MaRaTa-alan pk-yrityksille yhteiset Kick-off työpajat yhteistyön käynnistämiseksi hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Hankkeeseen lähti keväällä mukaan yhteensä yhdeksän pk-yritystä majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-alalta. Yritykset toimivat Uudellamaalla pääkaupunkiseudun lisäksi Fiskarsissa, Loviisassa, Hyvinkäällä, Nummelassa ja Lohjalla. Työpajoja järjestettiin yritysten lokaation perusteella kaksi: 19.5. Helsingissä Haaga-Helian Pasilan kampuksella ja 24.5. Fiskarsissa.

Kick off -työpajoissa pidettiin yhteisen tutustumisen lomassa hankkeen asiantuntijoiden alustuspuheenvuorot digitaalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyen pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi käytiin läpi käytännön asioita, kuten hankkeen toimintatapoja ja seuraavia askeleita. Lopuksi käynnistettiin yrityskohtainen sparraus hankkeen asiantuntijoiden avulla pienryhmissä Miro-työskentelypohjien avulla lähtemällä liikkeelle yrityksen lähtötilanteen kartoittamisesta. Työskentelyssä hyödynnettiin erilaisia yritysten nykytilan analysointiin liittyviä työkaluja ja malleja.

Hanke toimii asiakaslähtöisesti pk-yrityksen tarpeet huomioiden. Jokainen mukana oleva yritys voi edetä yksilölliseen tahtiinsa omalla kehityspolullaan. Kullakin mukana olevalla yrityksellä on hanketiimistä nimetty asiakasvastaava. Näin yritykset saavat henkilökohtaista tukea tarvelähtöisesti edetessään yrityksen omassa kehitysprojektin valinnassa ja toteutuksen suunnittelussa.

Hankkeen pääasiallisena toimintamuotona on työpajatyöskentely, joissa sekä ohjataan yrityksiä heidän omassa digitalisoitumisessaan ja vihreässä siirtymässä että käydään läpi yleisiä kartoitus- ja kehittämismalleja osana kehitettävää koulutuspakettia. Yrityksillä on mahdollisuus saada henkilökohtaista sparrausta myös työpajojen välissä. Hankkeen aikana järjestetään pk-yrityksille yhteensä viisi työpajaa. Jokaista työpajaa ennen tullaan hankkeessa järjestämään työpajaa alustava ns. orientaatiowebinaari.