Siirry suoraan sisältöön

Digitalisoimalla kohti hiilineutraalimpaa MaRaTa-alaa

Tukea pk-yritysten kehitystyöhön Uudellamaalla

Vihreä siirtymä (siirtymä kohti taloudellisesti kestävää kasvua), digitalisaatio ja koronapandemian aiheuttama kriisi haastavat nyt erityisesti matkailu-, ravintola-, ja tapahtuma-alalla toimivia yrityksiä muuttumaan.

Digi+Hiiletön-hankkeessa tarjoamme tukea Uudenmaan pk-yrityksen omien kehitysprojektien käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä laajempaa näkemystä erilaisista vihreän siirtymän ja digitalisaation tarjoamista ratkaisumalleista.

Jokaisen hankkeeseen osallistuvan yrityksen kanssa käydään kehitystarpeet yksilöllisesti läpi ja teemat räätälöidään kullekin yritykselle sopivaksi. Yrityksen kehitystyö voi liittyä esimerkiksi alla oleviin teemoihin:

 • Miten alkuun teemoihin liittyvässä kehittämistyössä?
 • Sustainable Travel Finland –ohjelma
 • Hiilijalanjäljen laskenta ja mitä tulosten jälkeen
 • Digitaaliset markkinointiteot ja jatkuva viestintä vastuullisuudesta
 • Toimitilojen käytön optimointi kestävällä tavalla
 • Ruokahävikin vähentäminen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen vastuullisuus kärkenä
 • Toimenpiteitä hiilineutraalimpaan tapahtumatuotantoon
 • Resurssoinnin kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen
 

Vaikka hankkeessa käsitellään digitalisaatioon ja
vihreään siirtymään liittyviä isoja teemoja, on hankkeen näkökulma
ensisijaisesti mukana olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja toimintojen tehostaminen.

Mukaan lähtevät yritykset saavat:

 • Konkreettista tukea oman kehittämisprojektinsa toteuttamiseen asiantuntijatiimiltä
 • Uutta osaamista hyödyntää digitalisoinnin ja vihreän siirtymän mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
 • Menetelmiä ja työkaluja käynnistää omia digitalisointiin ja vihreään siirtymään liittyviä kehitysprojekteja
 • Vertaistapaamisia ja yhdessä ideointia
 • Uusia yhteistyö- ja kumppanuusverkostoja
 • Tukea yrityksen oman kehitystyön jatkuvuuteen

Vielä mahtuu mukaan! Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön. Yhteystiedot: Altti Lagstedt, altti.lagstedt@haaga-helia.fi, puh. 02944 71259