Siirry suoraan sisältöön

Digitalisoimalla kohti hiilineutraalimpaa MaRaTa-alaa

Tukea pk-yritysten digivihreään kehitystyöhön

Vihreä siirtymä (siirtymä kohti taloudellisesti kestävää kasvua), digitalisaatio ja koronapandemian aiheuttama kriisi ovat haastaneet erityisesti matkailu-, ravintola-, ja tapahtuma-aloilla (MaRaTa) toimivia yrityksiä muuttumaan. Tähän tarpeeseen syntyi Haaga-Helian ja Turun AMK:n Digi+Hiiletön-hanke, jossa Uudenmaan matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan pk-yritykset saivat tukea liiketoimintansa kehittämiseen kohti vihreää siirtymää digitalisaation keinoin.

Hankkeeseen osallistui 1,5 vuoden aikana (vuosina 2022-2023) yli 80 yritystä, joista lähes 20 yritystä oli mukana tiiviimmässä yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden kanssa oman kehitysprojektin käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi. Keskiössä oli tarvelähtöisesti tukea yritysten johdon ja henkilöstön nopeaa muutoskykyä parantamalla yritysten digitalisointivalmiuksia ja vastuullisia toimintatapoja vihreän siirtymän edistämiseksi.

Lisäksi tarjosimme hankkeen aikana kaikille MaRaTa-alan toimijoille laajempaa näkemystä erilaisista vihreän siirtymän ja digitalisaation tarjoamista ratkaisumalleista teemakohtaisissa webinaareissa, työpajoissa ja verkostoitumistapahtumissa. Teimme hankkeen aikana aktiivisesti yhteistyötä alalla toimivien edelläkävijäyritysten, alueellisten matkailutoimijoiden ja kehitysorganisaatioiden kanssa. 

Hanke on nyt päättynyt, mutta pääset hyödyntämään hankkeen aikana syntynyttä materiaalia. Ota täsmävinkit talteen liiketoimintasi digivihreään kehittämiseen Digihiiletön mahdollisuus -käsikirjasta, kuuntele webinaaritallenteita ja mukana olleiden yritysten kehittämisvinkkejä – mitä kannattaa huomioida liikkeelle lähdettäessä. Antoisia hetkiä hankkeen aineistojen parissa!