Siirry suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on edistää erityisesti MaRaTa-alan pk-yritysten johdon ja henkilöstön nopeaa muutoskykyä parantamalla yritysten digitalisointivalmiuksia.

Hankkeen aikana luodaan laajemman kohderyhmän käyttöön materiaali, jolla on kaksi toisiinsa liittyvää tavoitetta:
1.Tuoda esiin digitalisoinnin mahdollisuuksia valitulla toimialalla, erityisesti vihreän siirtymän näkökulmasta.
2. Antaa työkaluja miten digitalisointi pk-yrityksissä kannattaisi toteuttaa.

Sparraustukea, työkaluja ja tietoa

  1. Pk-yritykset, joilla on oma kehitysprojekti työskentelevät hankkeen asiantuntijatiimin kanssa intensiivisemmin osallistuen hankkeen työpajoihin, muihin sparraustuokioihin, webinaareihin ja verkostoitumistilaisuuksiin.
  2. Yritykset, joita hankkeen teemat kiinnostavat, voivat ottaa osaa hankkeen aikana järjestettäviin webinaareihin ja muihin tapahtumiin sekä saada tietoa. Oma kehittämisprojekti ei kuitenkinaan juuri nyt ole ajankohtainen.

Rahoitus

Digi+Hiiletön-hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoituksella osana Euroopan unionin toteuttamia toimenpiteitä Covid-19-pandemian vuoksi.

Rahoittaja: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Toimintalinja: 9. REACT-EU ESR-toimpenpiteet.

Hanke ja siihen liittyvä ohjaus ja koulutus kuuluvat de minimis -tuen piiriin, joten ne ovat osallistujille ilmaisia. Vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jota voidaan myöntää yritystä kohti kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 euroa. Hankkeeseen osallistuessaan yritys ilmoittaa aiemmin saamansa de minimis -tuen määrän ja saa todistuksen koulutuksen aikana kertyneestä tuesta. Hankkeeseen kuuluvan koulutuspaketin markkina-arvo eli yritykselle kertynyt de minimis -tuen määrä on työpajatyöhön osallistuville yrityksille 1 000 euroa.
 
Hankkeen kesto: 01/2022 – 11/2023